Opening and Closing Files

Close Statement

Zatvara specifičnu datoteku koja je bila otvorena u Open iskazu

FreeFile Function

Vraća sljedeći slobodan broj za otvaranje datoteke. Koristite ovu funkciju za otvaranje datoteke pomoću broja datoteke koji nije već u upotrebi za neku otvorenu datoteku.

Open Statement

Otvara kanal s podacima

Reset Statement

Zatvara sve otvorene datoteke i piše sadržaj međuspremnika čitave datoteke na čvrsti disk.

Please support us!