Functions for Screen Input

Navedena sekcija opisuje Runtime funkcije koriŔtene za kontrolu unosa pri zaslonu.

InputBox Function

Prikazuje kursor u dijalogu u koji korisnik može unijeti tekst. Ulaz se pridružuje varijabli.

Please support us!