Run-Time Functions

This section describes the Runtime Functions of LibreOffice Basic.

Basic Constants

Constants used in Basic programs

Variables

Sljedeća izjava i funkcije su za rad sa varijablama. Možete koristiti ove funkcije da deklarirate ili definirate varijable, povežete varijable iz jednog tipa u drugi, ili da odredite varijablu tipa.

Logical Operators

Sljedeca logicka operacija je podrzana od LibreOffice Basic.

Comparison Operators

Operatori usporedbe uspoređuju dva izraza. Rezultat se vraća kao Boolean izraz koji određuje da li je usporedba točna (-1) ili netočna (0).

Strings

Sljedeća funkcija i izjave potvrđuju i vraćaju cjelobrojne nizove.

Date and Time Functions

Koristite izjave i funkcije opisane ovdje za izvođenje izračuna vremena i datuma.

Mathematical Operators

Sljedeći matematički operatori su podržani u LibreOffice Basic.

Numeric Functions

Sljedeća numerička funkcija oponaša računanje. Matematičke i Boolovske operacije opisane su u pojedinim odjeljcima. Funkcije se razlikuju od operatora u tome što funkcije prolaze argumente i vraća rezultat, za razliku od operacija koje vraćaju rezultat kompiniranje dvaju numeričkih izraza

Screen I/O Functions

Ovaj dio opisuje Runtime funkcije koje se koriste za pozive dijaloga za upis i ispis korisničkih unosa.

File I/O Functions

Use File I/O functions to create and manage user-defined (data) files.

Controlling Program Execution

Naredne izjave kontroliraju izvršenje programa.

Error-Handling Functions

Use the following statements and functions to define the way LibreOffice Basic reacts to run-time errors.

Other Commands

This is a list of the functions and the statements that are not included in the other categories.

Please support us!