kreiranje kontrola u dijaloškom uređivaču

Da biste dodali kontrole svom dijaloškom okviru, koristite alate Uređivača dijaloga za BASIC na Alatnom okviru.

  1. To open the Toolbox, click the arrow next to the Insert Controls icon on the Macro toolbar.

  2. Click a tool on the toolbar, for example, Button.

  3. Na označenomom dijaloškom okviru, povlačenjem odredite velčinu gumba.

Please support us!