על מסנני XML

LibreOffice stores documents in XML format. You can create customized filters that convert the native OpenDocument XML file format used by LibreOffice into another format. These filters can be integrated into LibreOffice seamlessly so that you can save or load these formats transparently.

Note Icon

כדי ליצור מסנן XML, עליך להבין את העקרונות של XML ושל XSLT לעומק. העקרונות האלו אינם מכוסים במסמכי עזרה אלו.


מסנן XML מכיל stylesheets (גיליונות) שנכתבים בשפת XSLT. הגיליונות מגדירים את ההתמרה מתצורת קובץ OpenDocument לתצורת XML אחרת דרך מסנני ייצוא וייבוא. יש שלושה סוגים של מסנני XML:

Please support us!