פתיחה

Anchors the selected item to the surrounding frame.

כדי לגשת לפקודה הזאת…

Choose Format - Anchor - To Frame.


Please support us!