פתיחה

Sets the line spacing of the current paragraph to two lines.

כדי לגשת לפקודה הזאת…

Choose Format - Spacing - Line Spacing: 2.


Icon Line spacing: 2

ריווח שורות: 2

Please support us!