פתיחה

Applies single line spacing to the current paragraph. This is the default setting.

כדי לגשת לפקודה הזאת…

Choose Format - Spacing - Line Spacing: 1.


סמל

ריווח שורות: 1

Please support us!