פתיחה

Applies single line spacing to the current paragraph. This is the default setting.

כדי לגשת לפקודה הזאת…

Open context menu - choose Line Spacing - Single.


סמל

ריווח שורות: 1

Please support us!