פתיחה

Aligns the contents of the cell to the top edge of the cell.

כדי לגשת לפקודה הזאת…

In the context menu of a cell, choose Cell - Top


Please support us!