פתיחה

Centers the selected paragraph(s) on the page.

כדי לגשת לפקודה הזאת…

Choose Format - Align Text - Centered.

Open context menu - choose Align - Center.

Icon Centered


Please support us!