כדי לגשת לפקודה הזאת…

פתיחת קובץ עם דוגמה:

סמל

צבע גופן

סמל

ריווח שורות: 1

סמל

ריווח שורות: 1.5

סמל

ריווח שורות: 2

סמל

כתב עילי

סמל

כתב תחתי

סמל

סגנון קו

סמל

צבע הקו

סמל

עובי קו

סמל

Area Style / Filling

Icon

Align Top

Icon

Align Bottom

Icon

Align Center Vertically

Icon

Apply

Icon

Cancel

Icon

Up One Level

Icon

Create New Directory

Icon

Up One Level

Icon

Create New Folder

Icon

Go to the previous comment

Icon

Go to the next comment

Icon

Open File

Icon

Save As

Icon

Export Directly as PDF

Please support us!