סרגל תצוגה מקדימה להדפסה

סרגל תצוגה מקדימה להספדה מופיע עם בחירה בקובץ - תצוגה מקדימה להדפסה.

Previous Page

Moves back to the previous page in the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

Icon Previous Page

Previous Page

Next Page

Moves forward to the next page in the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

Icon Next Page

Next Page

Moves to the first page of the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

Icon First Page

Moves to the last page of the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

Icon Last Page

Zoom In

Enlarges the screen display of the current document. The current zoom factor is displayed on the Status Bar.

Icon Zoom In

Zoom In

Zoom Out

Reduces the screen display of the current document. The current zoom factor is displayed on the Status Bar.

Icon

Zooming Out

מסך מלא

מסתיר את התפריטים ואת סרגלי הכלים. כדי לצאת ממסך מלא, יש ללחוץ על הכפתורמסך מלא.

עיצוב עמוד

Opens a dialog where you can define the appearance of all pages in your document.

שוליים

מציג או מסתיר את שולי העמוד. אפשר לגרור שוליים עם העכבר ואפשר גם להגדיר אותם בלשונית עמוד בחלונית סגנון עמוד.

מקדם שינוי גודל

This slide defines a page scale for the printed spreadsheet. Scaling factor can be set on Sheet tab of Page Style dialog, too.

Close Preview

To exit the print preview, click the Close Preview button.

Please support us!