Notas a rodapé e notas finais

O menú contén ordes para inserir unha nota a rodapé ou unha nota ao final con ou sen interacción adicional do usuario.

Nota a rodapé

Inserir unha nota a rodapé na posición do cursor sen aviso.

Nota final

Inserir unha nota final na posición do cursor sen aviso.

Nota a rodapé ou nota final

Insire unha nota a rodapé ou unha nota final no documento. A áncora da nota insírese na posición actual do cursor. Pode escoller entre numeración automática ou un símbolo personalizado.

Precisamos da súa axuda!