Barra Marco

Cando un marco está seleccionado, a barra Marco fornece as funcións máis importantes para formatalo e situalo.

Set Paragraph Style

Assigns a style to the current paragraph, selected paragraphs, or to a selected object.

Set Paragraph Style

Set Paragraph Style

Desactivar axuste

Places the object on a separate line in the document. The Text in the document appears above and below the object, but not on the sides of the object.

You can also choose this setting on the Wrap tab page.

Icona de axuste desactivado

Desactivar axuste de texto

Activar axuste

Wraps text on all four sides of the border frame of the object.

This icon represents the Page Wrap option on the Wrap tab page.

Icona de axuste activado

Activar axuste de texto

Axuste a través

Coloca o obxecto diante do texto.

You can also define this setting on the Wrap tab page.

Icona de axuste a través

Axuste a través

Texto

Aligns the left edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the left edge of the object is aligned to the left page margin.

Icon Left

Esquerda

Texto

Horizontally centers the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the center of the object is aligned to the horizontal center of the page.

Icon Centered

Centrado

Texto

Aligns the right edges of the selected objects. If only one object is selected in Impress or Draw, the right edge of the object is aligned to the right page margin.

Icon Right

Dereita

Texto

Vertically aligns the top edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the top edge of the object is aligned to the upper page margin.

Icon Top

Superior

Aliñar ao centro da vertical

Vertically centers the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the center of the object is aligned to the vertical center of the page.

Icon Centered

Centrado

Texto

Aliñar verticalmente os bordos inferiores dos obxectos seleccionados. Se só un obxecto é seleccionado no Draw ou Impress, o bordo inferior do obxecto está vencellada coa marxe inferior da páxina.

Icon Bottom

Inferior

Bordos

Premendo na icona Bordos aparece a barra de ferramentas Bordos onde pode modificar o bordo da área dunha folla ou dun obxecto.

Icon Borders

Bordos

Estilo de liña

Prema nesta icona para abrir a barra de ferramentas Estilo de liña, a cal permite modificar o estilo de liña do bordo.

Icon Line style

Estilo de liña

Cor de bordo

Prema na icona Cor de liña (do bordo) para abrir a barra de ferramentas Cor de bordo, que permite cambiar a cor do bordo dun obxecto.

Icona

Cor de liña (do bordo)

Cor de fondo

Prema para abrir a barra de ferramentas onde pode escoller unha cor de fondo para aplicala ao fondo do parágrafo actual ou dos parágrafos seleccionados.

Icon Background color

Cor de fondo

Propiedades de marco

Insire un marco que pode usar para crear un esquema de unha ou máis columnas de texto e obxectos

Icon Frame Properties

Propiedades de marco

Traer para adiante

Move o obxecto seleccionado ao comezo da orde de empilhado, de xeito que é diante de outros obxectos

Icon Bring to Front

Traer para adiante

Enviar para atrás

Move o obxecto seleccionado cara á parte inferior da orde de empillado, de xeito que quede atrás dos outros obxectos

Icon Send to Back

Enviar para atrás

Anchor

Allows you to switch between anchoring options.

Icon Anchor

Anchor

Link Frames

Liga o marco seleccionado ao marco seguinte. O texto flúe automaticamente dun marco a outro.

Icon Link Frames

Ligar marcos

Desligar marcos

Desliga dous marcos. Só pode quebrar a ligazón entre o marco seleccionado e o de destino.

Icon Unlink Frames

Desligar marcos

Precisamos da súa axuda!