Regras

As regras mostran as dimensións da páxina e a posición das tabulacións, sangrías, bordos e columnas. Pode usar o rato para modificar estas opcións.

By double-clicking on the ruler, you can open the Paragraph dialog and assign direct paragraph formatting for the current paragraph or all selected paragraphs.

Configurar tabulacións

Use o rato para definir na regra as tabulacións do parágrafo actual ou dos seleccionados.

Setting Indents, Margins, and Columns

Use o rato para definir as sangrías e marxes do parágrafo actual ou dos seleccionados.

Precisamos da súa axuda!