Visualizar impresión

A barra Visualización de páxina amósase ao ver o documento no modo de visualización de páxina.

Single Page Preview

Displays one page at a time in the Print Preview window.

Single Page Preview Icon

Single Page Preview

Visualización de dobre páxina

Mostra dúas páxinas na xanela Visualización de impresión. Os números impares aparecen sempre á dereita, e os números pares, á esquerda.

Icon Two Pages Preview

Visualización de dobre páxina

Previsualización de libro

Select to display the first page on the right side in the print preview. If not selected, the first page is displayed on the left side of the preview.

book preview icon

Previsualización de libro

Multiple Pages Preview

Define o número de páxinas mostradas na pantalla. Prema na frecha situada ao lado da icona para abrir unha grade e seleccionar o número de páxinas que desexa mostrar como filas e columnas na previsualización.

Icon Multiple Pages Preview

Visualización de múltiplas páxinas

Moves to the first page of the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

Icon First Page

Páxina anterior

Moves back to the previous page in the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

Icon Previous Page

Páxina anterior

Jump to Specific Page

To go to a specific page in the Print Preview, type the page number in the entry box, then press Enter.

Páxina seguinte

Moves forward to the next page in the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

Icon Next Page

Páxina seguinte

Moves to the last page of the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

Icon Last Page

Menos zoom

Reduce o zoom para ver máis nun tamaño menor.

Zoom Out Icon

Menos zoom

Zoom da previsualización

Determina o nivel de ampliación da previsualización de impresión.

Máis zoom

Aumenta o zoom para obter unha visión máis achegada do documento.

Icon Zoom In

Máis zoom

Abrir

Shows or hides the menus and toolbars in Writer or Calc. To exit the full screen mode, click the Full Screen button or press the Esc key.

Icon

Activar / Desactivar pantalla completa (na Previsualización de páxina)

Print

Open the Print dialog.

Print Icon

Print

Close Preview

Exit from Print Preview.

Close Preview Icon

Close Preview

Precisamos da súa axuda!