Barra Estado

A barra Estado contén información sobre o documento así como varios botóns con funcións especiais.

Page Number

The current page number is displayed in this field of the status bar. A click opens "Go to Page", with which you can navigate in the document. A right-click shows all bookmarks in the document. Click a bookmark to position the text cursor at the bookmark location.

Estilo de páxina

Displays the current Page Style. Double-click to edit the style, right-click to select another style.

Idioma

Mostra o idioma do texto seleccionado.
Prema para abrir un menú onde poida escoller outro idioma para o texto seleccionado ou para o parágrafo actual.
Seleccione Ningún para excluír o texto da corrección e guionización.
Seleccione Restabelecer o idioma predeterminado para reaplicar o idioma predeterminado na selección ou no parágrafo.
Escolla Máis para abrir uma caixa de diálogo con máis opcións.

Modo inserir

Displays the current insert mode. You can toggle between INSRT = insert and OVER = overwrite.

Modo de selección

Here you can switch between different selection modes.

Modificación de documento

If changes to the document have not yet been saved, a "*" is displayed in this field on the Status bar. This also applies to new, not yet saved documents.

Sinatura dixital

Ver tamén Sinaturas dixitais.

Visualización combinada

Mostra a información sobre o documento.

Deseño da visualización e o zoom

Tres controis na Barra de estado de Writer permítenlle cambiar o zoom e ver o deseño dos seus documentos.

As iconas do deseño de visualización móstranse de esquerda a dereita: modo de columna única. Modo de visualización con páxinas a cada lado. Modo libro con dúas páxinas coma nun libro aberto.

Arrastre o control de zoom deslizante á esquerda para mostrar máis páxinas, arrastre cara a dereita para aumentar dentro dunha páxina e mostrar unha área máis pequena da páxina.

Zoom

Especifica o factor de zoom da visualización da páxina.

Precisamos da súa axuda!