Barra Viñetas e numeración

The Bullets and Numbering bar contains functions to modify the structure of list paragraphs, including changing their order and list level.

Demote

Moves a list paragraph where the cursor is located, or selected list paragraphs, down one list level.

Icon Demote

Promote

Moves a list paragraph where the cursor is located, or selected list paragraphs, up one list level.

Icon Promote

Demote Outline Level with Subpoints

Demotes the list of a list paragraph where the cursor is located and its subpoints to the next list level. Multiple list paragraphs can be selected. Demotes the outline level of a numbered heading where the cursor is located and all its subheadings to the next outline level. This command is active only when the cursor is positioned in a list paragraph or a numbered heading.

Icon Demote Outline Level with Subpoints

Demote Outline Level With Subpoints

Promote Outline Level With Subpoints

Promotes the list level of a list paragraph where the cursor is located and its subpoints to the next list level. Multiple list paragraphs can be selected. Promotes the outline level of a numbered heading where the cursor is located and all its subheadings to the next outline level. This command is active only when the cursor is positioned in a list paragraph or numbered heading.

Icon Promote Outline Level With Subpoints

Promote Outline Level With Subpoints

Moves the paragraph where the cursor is located, or selected paragraphs, to after the next paragraph.

Icon Move Down

Moves the paragraph where the cursor is located, or selected paragraphs, to before the previous paragraph.

Icon Move Up

Move Item Down with Subpoints

Moves a list paragraph where the cursor is located and its subpoints to after the following list paragraph with the same list level. Moves a numbered heading where the cursor is located and all its subheadings and text to after the following heading at the same outline level. You can also select and move more than one list paragraph or numbered heading. This command is only active when the cursor is positioned in a list paragraph or numbered heading.

Icon Move Down with Subpoints

Move Item Down with Subpoints

Move Item Up with Subpoints

Moves a list paragraph where the cursor is located and its subpoints to before the previous list paragraph with the same list level. Moves a numbered heading where the cursor is located and all its subheadings and text to before the previous heading at the same outline level. You can also select and move more than one list paragraph or numbered heading. This command is only active when the cursor is positioned within a list paragraph or numbered heading.

Icon Move Up with Subpoints

Move Item Up with Subpoints

Inserir entrada non numerada

Inserir un parágrafo sen numeración. A numeración existente non se ve afectada.

Icona

Inserir entrada non numerada

Reiniciar numeración

Restarts list numbering from 1. This command is only active when the cursor is positioned within a list.

Icon Restart Numbering

Reiniciar numeración

Engadir á lista

Incluír os parágrafos seleccionados, sexan un elemento de lista ou non, como parte dunha lista

Icona Engadir á lista

Engadir á lista

Viñetas e numeración

Adds numbering or bullets to the current paragraph or to selected paragraphs, and lets you edit format of the numbering or bullets.

Bullets and Numbering dialog Icon

Bullets and Numbering

Precisamos da súa axuda!