Barra Viñetas e numeración

A barra Viñetas e numeración contén funcións para modificar a estrutura dos parágrafos numerados, incluído o cambio de orde dos parágrafos ou a definición de diferentes niveis.

Desactivar numeración

Desactiva a numeración ou as viñetas no parágrafo actual ou nos seleccionados.

Icon Numbering Off

Desactivar numeración

Moves the selected paragraph up one level in the numbering or bullets hierarchy.

Icona

Moves the selected paragraph down one level in a numbering or bullets hierarchy.

Icona

Subir un nivel con subpuntos

Move os parágrafos con subpuntos un nivel cara a arriba. A icona só está visíbel cando o cursor se sitúa en textos numerados ou con viñetas.

Icona

Subir un nivel con subpuntos

Baixar un nivel con subpuntos

Move os parágrafos con subpuntos un nivel cara a abaixo. A icona só está visíbel cando o cursor se sitúa en textos numerados ou con viñetas.

Icona

Baixar un nivel con subpuntos

Inserir entrada non numerada

Inserir un parágrafo sen numeración. A numeración existente non se ve afectada.

Icona

Inserir entrada non numerada

Mover cara a arriba

Positions the selected paragraph before the one above it.

Icona

Mover cara a arriba

Mover cara a abaixo

Positions the selected paragraph after the one below it.

Icona

Mover cara a abaixo

Mover cara a arriba con subpuntos

Move un parágrafo con subpuntos e o coloca enriba do parágrafo anterior. Esta icona só está visíbel cando o cursor se sitúa en textos numerados ou con viñetas.

Icon Move Up with Subpoints

Mover cara a arriba con subpuntos

Mover cara a abaixo con subpuntos

Sitúa un parágrafo cos seus subpuntos debaixo do seguinte parágrafo. Esta icona só está visíbel cando se coloca o cursor en textos numerados ou con viñetas.

Icon Move Down with Subpoints

Mover cara a abaixo con subpuntos

Reiniciar numeración

Reinicia a numeración do texto. Esta icona só está visíbel cando o cursor se sitúa en textos numerados ou con viñetas.

Icon Restart Numbering

Reiniciar numeración

Viñetas e numeración

Adds numbering or bullets to the current paragraph, and lets you edit format of the numbering or bullets.

Icon bullet list

Activar/Desactivar viñetas

Precisamos da súa axuda!