Formulario

Contains commands for activate form design mode, open control wizards and insert form controls in your document.

Modo de deseño

Activar ou desactivar o modo de deseño de formularios.

Asistentes de controis

Activar ou desactivar os asistentes de controis.

Campo de etiqueta

Icon Label Field

Crea un campo para a visualización de texto. Estas etiquetas úsanse só para visualizar texto predefinido. Nestes campos non se poden facer entradas.

Caixa de texto

Icon Text Box

Crea unha caixa de texto. As caixas de texto son campos en que o usuario pode introducir texto. As caixas de texto dos formularios exhiben datos ou permiten introducir unha nova entrada de datos.

Caixa de verificación

Icon Check Box

Crea caixas de verificación. Estas caixas permítenlle activar ou desactivar funcións no formulario.

Botón de opción

Icon Option Button

Creates an option button. Option buttons enable the user to choose one of several options. Option buttons with the same functionality are given the same name (Name property). Normally, they are given a group box.

Caixa de lista

Icon List Box

Creates a list box. A list box lets users select an entry from a list. If the form is linked to a database and the database connection is active, the List Box Wizard will automatically appear after the list box is inserted in the document. This wizard helps you create the list box.

Caixa de combinación

Icon Combo Box

Crea unha caixa de combinación. As caixas de combinación son caixas de lista de liña única con listas despregábeis onde os usuarios escollen unha opción. Atribuíndo a propiedade "só de lectura" á caixa de combinación os usuarios só poden introducir as entradas da lista. Se o formulario está ligado a unha base de datos e a conexión está activa, o asistente de caixas de combinación aparece automaticamente tras inserir a caixa de combinación no documento.

Botón de ordes

Icon Push Button

Crea un botón de ordes. Esta función pode utilizarse para executar a orde dun evento definido como, por exemplo, o feito de premer no rato.

Pode aplicar texto e imaxes a eses botóns.

Botón de imaxe

Icon image button

Crea un botón que se mostra como imaxe. Á parte da representación gráfica, o botón de imaxe ten as mesmas propiedades que un botón "normal".

Campo formatado

Icon Formatted Field

Crea un campo formatado. O campo formatado consiste nunha caixa de texto onde se pode definir a maneira de formatar as entradas e saídas e que valores de limitación aplicar.

Os campos formatados teñen propiedades especiais de control (escolla Formato - Control).

Máis campos

Campos de formulario de data, hora, números, moedas e patróns.

Caixa de grupo

Icon Group Box

Creates a frame to visually group several controls. Group boxes allow you to group option buttons in a frame.

If you insert a group frame into the document, the Group Element Wizard starts, which allows you to easily create an option group.

Note: When you drag a group box over already existing controls and then want to select a control, you have to first open the context menu of the group box and choose Arrange - Send to Back. Then select the control while pressing .

note

Group boxes are used only for a visual effect. A functional grouping of option fields can be made through the name definition: under the Name properties of all option fields, enter the same name in order to group them.


Control de imaxe

Icon Image Control

Crea un control de imaxe. Só pode usarse para engadir imaxes dunha base de datos. Prema dúas veces nun destes controis para abrir a caixa de diálogo Inserir imaxe, onde pode inserir a imaxe. Tamén hai un menú de contexto (non dispoñíbel en modo deseño) que contén ordes para inserir e eliminar imaxes.

Pódense mostrar imaxes de base de datos nos formularios e inserir novas imaxes nas bases de datos sempre que o control de imaxe non estea protexido contra escrita. O control debe facer referencia a un campo de base de datos do mesmo tipo que a imaxe. Introduza o campo de datos na xanela de propiedades da lapela Datos.

Selección de ficheiros

Icon File Selection

Crea un botón que permite seleccionar ficheiros.

Control de táboa

Icon Table Control

Creates a table control to display a database table. If you create a new table control, the Table Element Wizard appears.

Información especial sobre controis de táboas.

Barra de navegación

Icon Navigation bar

Creates a Navigation bar.

The Navigation bar allows you to move through the records of a database or a database form. The controls on this Navigation bar work the same way as the controls on the default Navigation bar in LibreOffice.

Propiedades de control

Opens a dialog for editing the properties of a selected control.

Propiedades de formulario

In this dialog you can specify, among others, the data source and the events for the whole form.

Explorador de formularios

Abre o Navegador de formularios, que mostra os formularios e subformularios do documento actual cos seus respectivos controis.

Activation Order

Opens the Tab Order dialog so you can modify the order in which control fields get the focus when the user presses the tab key.

Abrir en modo deseño

Opens forms in Design Mode so that the form can be edited.

Foco de control automático

Activar ou desactivar o foco de control automático

Precisamos da súa axuda!