Table

Mostra ordes para inserir, editar e eliminar unha táboa dentro dun documento de texto.

Para acceder a esta orde...

From the menu bar:

Choose Table.


Inserir táboa

Insire unha nova táboa.

Insert

Opens a submenu to insert rows and columns.

Delete

Opens a submenu to delete columns, rows and the entire table.

Select

Opens a submenu to select cells, columns, rows and the whole table.

Size

Opens a submenu to resize columns and rows.

Merge Cells

Combines the contents of the selected cells into a single cell, retaining the formatting of the first cell in the selection.

Split Cells

Displays the Split Cells Dialog where the split can be defined as either horizontally or vertically and the number the each cell will be split into.

Cela

Combines two consecutive tables into a single table. The tables must be directly next to each other and not separated by an empty paragraph.

Cela

Divide a táboa actual en dúas táboasseparadas na posición do cursor Tamén pode acceder a este comandopremendo co botón dereito nunha cela da táboa ..

Protect Cells

Prevents the contents of the selected cells from being modified.

Seleccionar

. Elimina a protección de cela atodas as células seleccionadas na táboa actual

AutoFormat Styles

Use this command to apply an AutoFormat to a selected or to define your own AutoFormats.

Number Recognition

Toggles the setting for automatically recognizing numbers or dates that you enter into a table cell, converting them from text to an appropriate number format.

Header Rows Repeat Across Pages

Repeat a table header on each new page that the table spans.

Row to Break Across Pages

Allows a page break or column break inside a row of the table. This option is not applied to the first row in a table if the Repeat Heading option is selected.

Convert

Opens a submenu to convert a text to a table or a table to text.

Edit Formula

Opens the Formula bar to create and insert calculations into a text document.

Sort

Ordena os parágrafos ou filas da táboa seleccionados en orde alfabética ou numérica. Pode definir até tres chaves de clasificación, así como combinar teclas alfanuméricas e ordenación numérica.

Propiedades

Specifies the properties of the selected table, for example, name, alignment, spacing, column width, borders, and background.

Precisamos da súa axuda!