Táboa

Mostra ordes para inserir, editar e eliminar unha táboa dentro dun documento de texto.

Inserir táboa

Insire unha nova táboa.

Inserir

Abre un submenú coas opcións de ordes seguintes:

Filas enriba

Insire unha fila por enriba da fila na que se sitúa o cursor.

Filas debaixo

Insire unha fila por debaixo da fila na que se sitúa o cursor.

Filas

Abre unha caixa de diálogo para inserir filas.

Columnas antes

Inserir unha columna antes da columna na que se sitúa o cursor.

Columnas despois

Inserir unha columna antes da columna na que se sitúa o cursor.

Columnas

Abre unha caixa de diálogo para inserir columnas.

Eliminar

Abre un submenú coas opcións de ordes seguintes:

Filas

Elimina as filas seleccionadas.

Columnas

Elimina as columnas seleccionadas.

Táboa

Elimina a táboa actual.

Seleccionar

Abre un submenú coas opcións de ordes seguintes:

Cela

Selecciona a cela actual.

Fila

Selecciona a fila actual.

Columna

Selecciona a columna actual.

Táboa

Seleccione a táboa actual.

Tamaño

Abre un submenú coas opcións de ordes seguintes:

Altura de fila

Abre a caixa de diálogo Altura de fila onde pode modificar a altura dunha fila.

Minimizar altura de fila

Facer que a altura da fila sexa o menor posíbel para o contido de cada fila seleccionada.

Altura ideal de fila

Axusta automaticamente as alturas das filas para cadrar co contido das celas. Esta é a opción predeterminada para as táboas novas.

Distribuir filas regularmente

. Axusta a altura das liñas seleccionadas para corresponder á altura da liña máis alta na selección

Largura de columna

Abre a caixa de diálogo Largura de columna onde pode modificar a largura dunha columna.

Minimizar largura de columna

Facer que a largura da fila sexa o menor posíbel para o contido de cada columna seleccionada.

Largura ideal de columna

Axusta automaticamente a largura das columnas para coincidir co contido das celas Cambiar a largura dunha columna non afecta a largura das demais columnas da táboa. A largura da táboa non pode exceder a largura da páxina.

Distribuír columnas regularmente

Axusta a largura das columnas seleccionadas para corresponder á anchura da columna máis ancha na selección A largura total. a táboa non pode exceder o ancho da páxina.

Fusionar celas

Combines the contents of the selected cells into a single cell, retaining the formatting of the first cell in the selection.

Dividir celas

Displays the Split Cells Dialog where the split can be defined as either horizontally or vertically and the number the each cell will be split into.

Cela

Combines two consecutive tables into a single table. The tables must be directly next to each other and not separated by an empty paragraph.

Cela

Divide a táboa actual en dúas táboasseparadas na posición do cursor Tamén pode acceder a este comandopremendo co botón dereito nunha cela da táboa ..

Protexer celas

. Impide que o contido das celasseleccionadas sexa modificado

Desprotexer celas

. Elimina a protección de cela atodas as células seleccionadas na táboa actual

Estilos de formato automático

Automatically applies formats to the current table, including fonts, shading, and borders.

Formato numérico

Abre unha caixa de diálogo onde pode especificar o formato dos números da táboa.

Recoñecemento de números

Alterna a opción para recoñecer automaticamente os números ou datas que se introduzan nunha cela dunha táboa, convertíndoas de texto a un formato numérico axeitado.

Header Rows Repeat Across Pages

Repeat a table heading on each new page that the table spans.

Rows to Break Across Pages

Allows a page break or column break inside a row of the table. This option is not applied to the first row in a table if the Repeat Heading option is selected.

Converter

Abre un submenú coas opcións de ordes seguintes:

Texto en táboa

Abre unha caixa de diálogo onde pode converter en táboa o texto seleccionado.

Táboa en texto

Abre unha caixa de diálogo onde pode converter a táboa actual en texto.

Text Formula

Abre a barra de fórmulas para introducir ou editar unha fórmula.

Ordenar

Ordena os parágrafos ou filas da táboa seleccionados en orde alfabética ou numérica. Pode definir até tres chaves de clasificación, así como combinar teclas alfanuméricas e ordenación numérica.

Propiedades

Especifica as propiedades da táboa seleccionada, por exemplo, nome, aliñamento, espazamento, largura da columna, bordos e fondo

Precisamos da súa axuda!