Formato

Contén ordes para formatar o deseño e o contido de documentos.

Texto

Abre un submenú no que pode escoller ordes de formato de texto.

Espazamento

Abre un submenó no que pode escoller ordes de espazamento de texto.

Align Text

Abre un submenú para aliñar texto e obxectos.

Pincel de formato

First select some text or an object, then click this icon. Then click on or drag across other text or click an object to apply the same formatting.

Estilos e formatado

Removes direct formatting from the selection.

Carácter

. Cambia a fonte ea formato do tipo de letra para os caracteres seleccionados

Parágrafo

Modifies the format of the current paragraph, such as indents and alignment.

Listas

Opens a submenu where you can modify the formatting of list paragraphs.

Viñetas e numeración

Adds numbering or bullets to the current paragraph or to selected paragraphs, and lets you edit format of the numbering or bullets.

Page Style

Specify the formatting styles and the layout for the current page style, including page margins, headers and footers, and the page background.

Páxina de portada

Opens a dialog where you can design a title page.

Comentarios

De existiren comentarios, preséntase unha caixa de diálogo de caracteres. Os cambios de tipo de letra e formato aplícanse a todos os comentarios.

Guía fonético asiático

Allows you to add comments next to Asian characters to serve as a pronunciation guide.

Só é posíbel acceder a estas ordes despois de activar a compatibilidade coas linguas asiáticas en - Configuración de idioma - Idiomas.

Columnas

Especifica o número de columnas e o esquema de columna dun estilo de páxina, marco ou sección.

Watermark

Inserir un texto de marca de auga no fundo do estilo de páxina actual.

Seccións

Cambia as propiedades das seccións definidas no documento Para inserir unha sección, seleccione o texto ou prema no documento e a seguir escollaInserir - Sección.

Imaxe

Formata o tamaño, posición e outras propiedades da imaxe seleccionada.

Text Box and Shape

Opens a submenu to edit the properties of the selected textbox or shape.

Marco e obxecto

Abre un submenú para ligar e desligar marcos e editar as propiedades dun marco seleccionado.

Nome

. Atribúese un nome para o obxecto seleccionado, de modo que pode rapidamente atopar o obxecto no navegador

Descrición

Assigns a text alternative and a description to the selected object. These texts are available as alternative tags in your document for use by accessibility tools. They are also available as tags for images when you export the document.

Anchor

Shows anchoring options for the selected object.

Axuste

Specify the way you want text to wrap around an object. You can also specify the spacing between the text and the object.

Dispor

Changes the stacking order of the selected object(s).

Xirar ou inverter

Abre un submenú para xirar ou inverter unha forma ou imaxe seleccionadas. As caixas de texto só poden ser xiradas.

Agrupar

Grupos de manter obxectos seleccionados en conxunto, de xeito que poden ser movidos ou formateadas como un único obxecto.

Precisamos da súa axuda!