Editar

Este menú contén ordes para editar os contidos do documento actual.

Liña

Reverses the last command or the last entry you typed. To select the command that you want to reverse, click the arrow next to the Undo icon on the Standard bar.

Texto

Reverses the action of the last Undo command. To select the Undo step that you want to reverse, click the arrow next to the Redo icon on the Standard bar.

Abrir

Repite a última orde. Este comando está dispoñible no Writer e Calc.

Texto

Elimina e copiar a selección para o portarretallos .

Liña

. Copia a selección para o portarretallos

Liña

. Insire o contido do portapapeis na localización do cursor, e substitúe calquera texto ou obxectos seleccionados

Paste Special Menu

Inserts the contents of the clipboard into the current file in a format that you can specify.

Seleccionar todo

Selects the entire content of the current file, frame, or text object.

Modo de selección

Choose the selection mode from the submenu: standard selection mode, or block selection mode.

Select Text

You can enable a selection cursor in a read-only text document.

Galería

Toggle the visibility of the Find toolbar to search for text or navigate a document by element.

Find & Replace

Finds or replaces text or formats in the current document.

Go to Page

Opens a dialog box to enter which page number should be shown.

Liña

Lista os comandos que están dispoñibles para controlar cambios no seu arquivo.

Menú de comentarios

Mostra un submenú que ofrece opcións para responder aos comentarios doutros usuarios, resolver e eliminar comentarios.

Hiperligazón

Opens a dialog that enables you to edit hyperlinks.

Reference

A submenu that offers possibilities to edit footnotes, endnotes, index entries, and bibliography entries.

Campos

Abre un diálogo no que pode editar as propiedades dun campo. Prema diante dun campo e logo escolla esta orde. Na caixa de diálogo pode usaras teclas de frechas para se mover ao campo anterior ou ao seguinte.

You can change or break each link to external files in the current document. You can also update the content of the current file to the most recently saved version of linked external file. This command does not apply to hyperlinks, and is not available if the current document does not contain links to other files.

OLE Object

Lets you edit a selected OLE object that you inserted from the Insert - OLE Object submenu.

Cela

Cambiar as fontes de datos do documento actual Para mostrar correctamente o contido dos campos inseridos, a base de datos de substitución debe conter nomes de campos idénticos.

Activar/Desactivar cursor directo

Activates or deactivates the direct cursor. You can click at the beginning, middle, or end of any possible text line on a page and then begin typing.

Edit Mode

Enables you to edit a read-only document or database table. Use the Edit Mode option to activate the edit mode.

Precisamos da súa axuda!