Menús

A seguinte sección lista os temas de axuda dipoñíbeis en menús e caixas de diálogo.

Icona Nota

A xanela do documento en que desexa traballar debe estar seleccionada para poder usar as ordes de menú. Da mesma forma, é necesario seleccionar un obxecto do documento para poder usar as ordes de menú asociados a ese obxecto.


Icona Aviso

Os menús son sensíbeis ao contexto, o que significa que é posíbel acceder aos elementos de ditos menús que teñen relevancia para a tarefa desenvolvida. Se o cursor está situado nun texto, estarán dispoñíbeis todos os elementos necesarios para a edición do texto. Se se seleccionan imaxes, veranse todos os elementos do menú que poden ser usados para a edición de imaxes.


Ficheiro

These commands apply to the current document, create a document, open an existing document, or close the application.

Editar

Este menú contén ordes para editar os contidos do documento actual.

Ver

This menu contains commands to control the on-screen display of the document, change the user interface and access the sidebar panels.

Inserir

The Insert menu contains commands for inserting new elements in your document. This includes images, media, charts, objects from other applications, hyperlinks, comments, symbols, footnotes, and sections.

Formato

Contén ordes para formatar o deseño e o contido de documentos.

Styles

Table

Mostra ordes para inserir, editar e eliminar unha táboa dentro dun documento de texto.

Formulario

Contains commands for activate form design mode, enable/disable control wizards and insert form controls in your document.

Tools

Xanela

Contén ordes para manipular e visualizar xanelas de documentos.

Help

O menú da Axuda permite iniciar e controlar o sistema da Axuda de LibreOffice.

Precisamos da súa axuda!