Barra de ferramentas de combinación de correspondencia

A barra de ferramentas da combinación de correspondencia contén as ordes para os últimos pasos do proceso de combinación de correspondencia.

Para acceder a esta orde...

Vaia ao menú Ver - Barras de ferramentas e seleccione Combinación de correspondencia


Asistente de combinación de correspondencia

Starts the Mail Merge Wizard to create form letters or send email messages to many recipients.

(Número de destinatario)

Introduza o número do rexistro de enderezo dun destinatario para previsualizar o documento de combinación de correspondencia para o destinatario.

Empregue os botóns de navegación para percorrer os rexistros de enderezo.

Excluír destinatario

Exclúe o destinatario actual desta fusión de correo.

Editar documentos individuais

Crea un documento fusionado único con saltos de páxina entre cada destinatario. Os nomes e enderezos dos destinatarios van contidos no documento e poden ser personalizados como se desexe.

Gardar o documento combinado

Gardar a saída da combinación de correspondencia nun ficheiro.

Imprimir documento combinado

Imprime a saída da combinación de correspondencia de todos ou dalgúns dos destinatarios.

Send merged document as email

Sends the mail merge output as email messages to all or some recipients.

Precisamos da súa axuda!