Barra de ferramentas de combinación de correspondencia

A barra de ferramentas da combinación de correspondencia contén as ordes para os últimos pasos do proceso de combinación de correspondencia.

Para acceder a esta orde...

Vaia ao menú Ver - Barras de ferramentas e seleccione Combinación de correspondencia


Asistente de combinación de correspondencia

Inicia o Asistente de combinación de correspondencia para crear cartas de formulario ou enviar mensaxes de correspondencia electrónico a varios destinatarios.

(Número de destinatario)

Introduza o número do rexistro de enderezo dun destinatario para previsualizar o documento de combinación de correspondencia para o destinatario.

Empregue os botóns de navegación para percorrer os rexistros de enderezo.

Excluír destinatario

Exclúe o destinatario actual desta fusión de correo.

Editar documentos individuais

Crea un documento fusionado único con saltos de páxina entre cada destinatario. Os nomes e enderezos dos destinatarios van contidos no documento e poden ser personalizados como se desexe.

Gardar o documento combinado

Gardar a saída da combinación de correspondencia nun ficheiro.

Imprimir documento combinado

Imprime a saída da combinación de correspondencia de todos ou dalgúns dos destinatarios.

Enviar documento fusionado como correo electrónico

Envía a saída da combinación de correspondencia como mensaxes de correo a todos ou a algúns dos destinatarios.

Precisamos da súa axuda!