Engadir viñetas

Para engadir etiquetas

  1. Seleccione o(s) parágrafo(s) ao(s) cal(es) desexe engadir viñetas.

  2. On the Formatting Bar, click the Toggle Unordered List icon (Shift+F12).

Icon Unordered List

Toggle Unordered List

note

To remove bullets, select the bulleted paragraphs, and then click the Toggle Unordered List icon on the Formatting Bar.


Para formatar Bullets

Precisamos da súa axuda!