Modelos e estilos

Un modelo é un documento que contén estilos específicos de formato, gráficos, táboas, obxectos e outras informacións. Un modelo é usado como a base para a creación doutros documentos. Por exemplo, pode definir estilos de parágrafo e carácter nun documento, salva o documento como un modelo e, a continuación, usar o modelo para crear un documento novo cos mesmos estilos.

You can set a default template, so every new LibreOffice document would use it, unless you specified otherwise (for example, when you create a new document from a different template).

LibreOffice has a number of predefined templates that you can use to create different types of text documents, such as business letters.

Precisamos da súa axuda!