Modificar filas e columnas co teclado

Cando inserir ou eliminar celas, filas ou columnas dunha táboa, o Comportamento de liñas/columnas opcións determinan como os elementos veciños son afectados. Por exemplo, só pode inserir novas filas e columnas nunha táboa coas dimensións de liña e columna fixa Se o espazo permitir.

Icona Nota

Teña en conta que estas propiedades só se poden aplicar ás modificacións realizadas na largura da columna mediante o teclado. Se utiliza o rato pode realizar calquera tipo de modificación na largura das columnas.


To set the Behavior of rows/columns options for tables in text documents, choose - LibreOffice Writer - Table. There are three display modes for tables:

Redimensionar filas e columnas en táboas de texto

Combinar e dividir celas

Precisamos da súa axuda!