Redimensionar filas e columnas en táboas de texto

Pode redimensionar a largura das celas e columnas da táboa, así como modificar a altura das filas.

Icon

Tamén pode distribuír liñas e columnas uniformemente utilizando as iconas no Optimizar barra de ferramentas no Táboa Bar.

Modificar a largura de columnas e celas

Para cambiar o ancho dunha columna

Adopte un dos procedementos seguintes:

Icona Nota

You can specify the behavior for the arrow keys by choosing - LibreOffice Writer - Table, and selecting the options that you want in the Keyboard handling area.


Para cambiar o ancho dunha cela

+Maiús+Teclas de frecha

Modificar a altura das filas

Para copiar un diálogo ou un módulo, manteña presionada a tecla mentres realiza arrastrar e soltar.

Como cambiar o tamaño dunha táboa enteira

Para modificar a largura e a altura da táboa, faga o seguinte:

Icona Suxestión

Para inserir unha tabulación entre o número ou viñeta e o texto do parágrafo, prema no comezo do parágrafo e nas teclas +Tab.


Icona Nota

As táboas dentro de páxinas HTML non ofrecen o intervalo completo das propiedades e ordes como as táboas en formato OpenDocument.


Modificar filas e columnas co teclado

Combinar e dividir celas

Utilización das regras

Precisamos da súa axuda!