Redimensionar filas e columnas en táboas de texto

Pode redimensionar a largura das celas e columnas da táboa, así como modificar a altura das filas.

Icon

You can also distribute rows and columns evenly using the icons on the Optimize Size toolbar on the Table Bar.

Modificar a largura de columnas e celas

Para cambiar o ancho dunha columna

Adopte un dos procedementos seguintes:

note

You can specify the behavior for the arrow keys by choosing - LibreOffice Writer - Table, and selecting the options that you want in the Keyboard handling area.


Para cambiar o ancho dunha cela

+Maiús+Teclas de frecha

Modificar a altura das filas

Para copiar un diálogo ou un módulo, manteña presionada a tecla mentres realiza arrastrar e soltar.

Como cambiar o tamaño dunha táboa enteira

Para modificar a largura e a altura da táboa, faga o seguinte:

tip

To wrap text to the sides of a table, and to arrange two tables next to another, you must insert the tables into a frame. Click inside the table, press +A twice to select the whole table, then choose Insert - Frame.


note

As táboas dentro de páxinas HTML non ofrecen o intervalo completo das propiedades e ordes como as táboas en formato OpenDocument.


Precisamos da súa axuda!