Inserir táboas

Existen varias formas de crear táboas en documentos de texto. Pode inserir táboas a partir de barras de ferramentas, de follas de cálculo ou a través de ordes de menú.

Para inserir unha táboa a partir dunha barra de ferramentas

 1. Coloque o cursor no lugar onde desexe inserir a táboa.

 2. Na Estándar ou Inserir bar, prema na frecha á beira do Táboa icona.

 3. Arrastre o apuntador do rato pola grade da táboa para seleccionar as liñas e columnas que desexe e, a seguir, solte o botón do rato.

Para cancelar, arrastre o apuntador do rato cara ao outro lado ata que apareza a opción Cancelar na área de visualización da grade.

Para inserir unha táboa cun comando de menú

 1. Coloque o cursor no lugar onde desexe inserir a táboa.

 2. Escolla Táboa - Inserir táboa.

 3. Na área Tamaño, introduza o número de filas e columnas.

 4. Seleccione as opcións que desexe e prema en Aceptar.

Para inserir unha táboa a partir dunha folla de cálculo Calc

 1. Abra a folla de cálculo de LibreOffice Calc que conteña o intervalo de celas que desexa inserir.

 2. Arrastre o apuntador do rato para seleccionar as celas.

 3. Escolla Editar - Copiar.

 4. Siga un destes procedementos no documento de texto:

Opcións

Insírese como...

Folla de cálculo de LibreOffice 7.6

Prema en +B.

Metaficheiro GDI

Imaxe

Mapa de bits

Imaxe

HTML

Táboa HTML

Texto sen formato

Só texto, tabulacións como separadores

Texto formatado [RTF]

Táboa de texto


Arrastrar e soltar intervalos de celas en follas de cálculo de Calc

 1. Abra a folla de cálculo de LibreOffice Calc que conteña o intervalo de celas que desexa inserir.

 2. Arrastre o apuntador do rato para seleccionar as celas.

 3. Manteña premido o botón do rato nas celas seleccionadas.

 4. Arrastre as celas seleccionadas ata o documento de texto.

Precisamos da súa axuda!