Converter texto en subíndice ou superíndice

  1. Seleccione o texto que desexa converter en superíndice ou subíndice.

  2. Adopte un dos procedementos seguintes:

Formato - Carácter - Posición

Ferramentas - Autocorrección - Substituír

Precisamos da súa axuda!