Utilización das regras

Para amosar ou ocultar reglas, escolla Ver - Régua. Para amosar a regra vertical, escolla - LibreOffice Writer - Ver e seleccione regra vertical en Régua área de.

Axuste de marxes de páxina

As áreas cheas ao final das regras indican as marxes da páxina.

Modificación de sangrías

As sangrías axústanse cos tres pequenos rectángulos da regra horizontal.

  1. Para modificar a sangría da primeira liña dun parágrafo seleccionado, arrastre o triángulo superior esquerdo na regra horizontal a unha nova posición.

  2. Para modificar a sangría do parágrafo esquerdo ou dereito, seleccione o(s) parágrafo(s) que desexe e arrastre o triángulo inferior esquerdo ou dereito na regra horizontal a unha nova posición.

For example, to change the left indent starting with the second line of a paragraph, hold down the key, click the triangle on the bottom left, and drag it to the right

Tamén pode premer dúas veces en calquera lugar da regra horizontal e axustar as sangrías na caixa de diálogo Parágrafo.

Precisamos da súa axuda!