Inserir referencias cruzadas

As referencias cruzadas permiten ir a pasaxes concretas do texto e a obxectos dun só documento. As referencias cruzadas consisten nun destino e nunha referencia que se insiren no documento como campos.

Os obxectos con lendas e marcadores poden utilizarse como destinos.

Crear referencia cruzada para texto

Antes de inserir unha referencia cruzada debe especificar os destinos do texto.

Para inserir un obxecto

 1. Seleccione o texto que desexa utilizar como destino para a referencia cruzada.

 2. Escolla Inserir - Referencia cruzada.

 3. Na Tipo lista, seleccione «Definir referencia».

 4. Introduza un nome para o destino na caixa Nome. O texto seleccionado móstrase na caixa Valor.

 5. Prema Inserir . O nome do destino engádese á Selección lista.

Deixe a caixa de diálogo aberta e pase á sección seguinte.

Para crear unha referencia cruzada para un branco

 1. Sitúe o cursor no texto onde desexa inserir unha referencia cruzada.

 2. Escolla Inserir - Referencia cruzada para abrir o diálogo, se non está aberto.

 3. Na lista Tipo, seleccione "Inserir referencia".

 4. Na lista Selección, seleccione o destino para o cal desexa crear unha referencia cruzada.

 5. Na Inserir referencia a lista , seleccione o formato para a referencia cruzada. O Formato especifica o tipo de información que se mostra como referencia cruzada. Por exemplo,"referencia " insire o texto de destino, e"Páxina " insire o número da páxina onde o obxectivo reside. Para notas de rodapé insírese o número de nota ao pé de páxina.

 6. Prema en Inserir.

 7. Cando termine prema en Pechar.

Crear referencia cruzada para un obxecto

Pode crear referencias cruzadas para a maioría dos obxectos do documento, como imaxes, obxectos de debuxo, obxectos OLE e táboas, en tanto que posúan lendas. Para engadir unha lenda a un obxecto, seleccione o obxecto e escolla Inserir - Lenda.

 1. Prema no lugar do documento onde desexe inserir a referencia cruzada.

 2. Escolla Inserir - Referencia cruzada.

 3. Na lista Tipo, seleccione a categoría da lenda do obxecto.

 4. Na lista Selección, seleccione o número da lenda do obxecto para o cal desexa crear unha referencia cruzada.

 5. Na Inserir referencia a lista , seleccione o formato da referencia cruzada. O Formato especifica o tipo de información que se mostra como referencia cruzada. Por exemplo,"referencia " insire o texto categoría lenda e lenda do obxecto.

 6. Prema en Inserir.

 7. Cando termine prema en Pechar.

Actualizar referencias cruzadas

Para actualizar manualmente as referencias cruzadas nun documento, escolla Ferramentas - Actualizar - Campos no menú ou prema F9.

Icona Suxestión

Choose View - Field Names to switch between viewing the reference names and the reference contents.


Modificar referencias cruzadas

Inserir hiperligazóns co Navegador

Inserir hiperligazóns

Precisamos da súa axuda!