Previsualizar unha páxina antes da impresión

  1. Choose File - Print Preview.

  2. Use as iconas de zoom da barra Visualización de impresión para reducir ou aumentar a visualización da páxina.

    Icona Suxestión

    Para imprimir o documento reducida, estableza as opcións de impresión en Esquema da páxina páxina de guía do Ficheiro - Imprimir diálogo.


  3. Para moverse a través do documento utilice as teclas ou as iconas de frechas da barra Visualización de impresión.

Precisamos da súa axuda!