Desactivar e activar o recoñecemento de números en táboas

LibreOffice pode formatar automaticamente as datas que introduce nunha táboa, de acordo coa configuración rexional especificada no sistema operativo.

Adopte un dos procedementos seguintes:

This feature applies globally to all tables in all documents. When enabled, typing a date into a table cell will result in automatic formatting. Enabling and disabling this feature does not change existing data formatting.

- LibreOffice Writer - Táboa

Precisamos da súa axuda!