Navegador de documentos de texto

O Navegador mostra as distintas partes do seu documento, como cabeceiras, táboas, cadros, obxectos ou hiperligazóns.

  1. Para abrir o Navegador, prema en F5.

  2. Para ir rapidamente a un lugar no documento, prema dúas veces nun elemento listado na ventá Navegador ou escriba o seu número de páxina na caixa de rotación.

Precisamos da súa axuda!