Instrucións para a utilización do Writer do LibreOffice

Na páxina da Axuda xeral de LibreOffice, encontrará instrucións que se aplican a todos os módulos, como uso de xanelas e menús, personalización de LibreOffice, fontes de datos, galería e arrastrar e soltar.

Se desexa obter axuda con relación a outro módulo, vaia á axuda correspondente a ese módulo coa caixa de combinación da área de navegación.

Introducir e formatar texto

Alternar entre os modos de inserción e de substitución

Utilización do cursor directo

Navegar e seleccionar co teclado

Inserir caracteres especiais

Completar palabras en documentos de texto

Inserting Non-breaking Spaces, Hyphens and Soft Hyphens

Aplicar formatado de texto ao teclear

Enfatizar texto

Cambiar a cor do texto

Rodar texto

Utilizar un marco para centrar texto nunha páxina

Sangría de parágrafos

Definir os bordos das páxinas

Defining Borders for Paragraphs

Definir bordos para táboas e celas de táboas

Definir bordos para obxectos

Converter texto en subíndice ou superíndice

Modificar maiúsculas/minúsculas

Mover e copiar texto en documentos

Redefinir os atributos de tipo de letra

Numeración de capítulos

Disposición de capítulos no Navegador

Ir a marcadores específicos

Uso das seccións

Inserir seccións

Editar seccións

Copiar formatos co pincel de formato

Modelos e estilos

Crear estilos a partir de seleccións

Aplicar estilos en modo formato de enchedura

Actualizar estilos a partir de seleccións

Utilización de estilos doutro documento ou modelo

Creating and Changing Default and Custom Templates

Printing with Page line-spacing

Rexistrar e visualizar cambios

Introducir e formatar texto automaticamente

Desactivar a corrección automática

Elaborar listas numeradas ou con viñetas ao teclear

Automatic Check Spelling

Utilización do texto automático

Engadir excepcións á lista de corrección automática

Alternar estilos de páxina en páxinas impares e pares

Desactivar viñetas e numeración de parágrafos individuais

Eliminar quebras de liña

Utilización de estilos, campos e numeración de páxina

Números de páxina

Mudar a orientación de páxina

Cambiar fondos de páxina

Aplicar estilos en modo formato de enchedura

Crear estilos a partir de seleccións

Actualizar estilos a partir de seleccións

Desfacer o formato directo dun documento

Formatado de cabeceiras ou pés de páxina

Inserir hiperligazóns

Definir intervalos numéricos

Inserir e eliminar quebras de páxina

Crear e aplicar estilos de páxina

Sobre os campos

Engadir campos de entrada

Consultar datos do usuario en campos ou condicións

Converter un campo en texto

Inserir un campo de data fixa ou variábel

Editar táboas no texto

Seleccionar táboas, filas e columnas

Inserir táboas

Eliminar táboas ou o seu contido

Calcular en documentos de texto

Calcular fórmulas complexas en documentos de texto

Calcular e pegar un resultado dunha fórmula nun documento de texto

Mostrar o resultado dun cálculo de táboa noutra táboa

Calcular en táboas

Calcular a suma dunha serie de celas de táboa

Inserir texto antes dunha táboa na parte superior da páxina

Combinar e dividir celas

Repetir un título de táboa nunha nova páxina

Redimensionar filas e columnas en táboas de texto

Modificar filas e columnas co teclado

Copiar áreas de follas de cálculo a documentos de texto

Inserir quebras de liña en celas

Imaxes, debuxos, imaxes predeseñadas, Fontwork

Posicionamento de obxectos

Usar lendas

Adding Chapter Numbers to Captions

Fontwork para arte gráfica de texto

Inserir imaxes

Inserting, Editing, Saving Bitmaps Images

Inserir imaxes de ficheiros

Inserir imaxes de LibreOffice Draw ou Impress

Inserir imaxes da galería co método arrastrar e soltar

Inserir imaxes dixitalizadas

Inserir gráficas de Calc en documentos de texto

Animar texto

Rodar texto

Defining Graphics or Colors in the Background of Pages (Watermark)

Índice

Documentos Mestre e Subdocuments

Definir entradas de índice

Actualizar, editar e eliminar índices

Editar ou eliminar entradas de índice e de táboa

Formatado de índices

Crear índices

Crear índices alfabéticos

Crear bibliografías

Índices definidos polo usuario

Índices que comprenden varios documentos

Navegador de documentos de texto

Títulos, tipos de numeración

Numbering and Paragraph Styles

Engadir viñetas

Adding Numbering

Numeración de capítulos

Elaborar listas numeradas ou con viñetas ao teclear

Usar lendas

Adding Chapter Numbers to Captions

Definir intervalos numéricos

Documentos Mestre e Subdocuments

Changing the List Level of a List Paragraph

Combining Ordered Lists

Modifying Numbering in an Ordered List

Desactivar viñetas e numeración de parágrafos individuais

Engadir números de liñas

Cabeceiras, pés de páxina, notas ao pé de páxina

Sobre cabeceiras e pés de páxina

Inserir números de páxina en pés de páxina

Inserir o nome e número de capítulo nunha cabeceira ou pé de páxina

Definir cabeceiras e pés de páxina diferentes

Formatado de cabeceiras ou pés de páxina

Inserir e editar notas ao pé de páxina ou notas ao final

Espazamento entre notas ao pé de páxina

Editar outros obxectos no texto

Posicionamento de obxectos

Elaborar listas numeradas ou con viñetas ao teclear

Usar lendas

Adding Chapter Numbers to Captions

Debuxar liñas no texto

Aplicar estilos de liña mediante a barra de ferramentas

Defining Arrow Styles

Definir estilos de liña

Inserting, Editing, and Linking Frames

Ortografía, dicionarios, guionización

Comprobar Ortografía e Gramática

Automatic Check Spelling

Engadir excepcións á lista de corrección automática

Eliminar palabras dun dicionario definido polo usuario

Guionización

Dicionario de sinónimos

Cartas modelo, etiquetas e tarxetas de visita

Crear cartas modelo

Crear e imprimir etiquetas e tarxetas de visita

Imprimir etiquetas de enderezos

Texto condicional

Texto condicional para contas de páxinas

Traballar con documentos

Imprimir un folleto

Documentos Mestre e Subdocuments

Previsualizar unha páxina antes da impresión

Imprimir máis rápido con datos reducidos

Imprimir varias páxinas na mesma folla

Imprimir en orde inversa

Seleccionar bandexas de papel de impresora

Gardar documentos de texto en formato HTML

Inserir un documento de texto completo

Gardar documentos noutros formatos

Abrir documentos gardados noutros formatos

Sending Documents as Email

Changing Your Working Directory

Diversos

Utilización das teclas de atallo (Accesibilidade no Writer do (LibreOffice)

Utilización do texto automático

Uso das etiquetas intelixentes

Enviar fax e configurar LibreOffice para o envío de fax

Pegar o contido en formatos especiais

Crear estilos de páxina baseados na páxina actual

Texto condicional

Texto condicional para contas de páxinas

Mover e copiar texto en documentos

Hiding Text

Visualización texto oculto

Creación de non-impresión do texto

Inserir hiperligazóns co Navegador

Navegador de documentos de texto

Ancorar e redimensionar xanelas

Desactivar e activar o recoñecemento de números en táboas

Previsualizar unha páxina antes da impresión

Imprimir varias páxinas na mesma folla

Seleccionar bandexas de papel de impresora

Inserir referencias cruzadas

Using Regular Expressions in Text Searches

Gardar documentos de texto en formato HTML

Aplicar formatado de texto ao teclear

Utilización do cursor directo

Inserting, Editing, and Linking Frames

Inserir un documento de texto completo

Conta de palabras

Axuste de texto ao redor de obxectos

Recording a Macro

Precisamos da súa axuda!