Inserir imaxes de LibreOffice Draw ou Impress

  1. Abra o documento onde desexa inserir o obxecto.

  2. Abra o documento de Draw ou Impress que contén o obxecto que quere copiar.

  3. Hold down and click and hold the object for a moment.

  4. Arrastre o obxecto ata o documento en que desexa inserilo.

Inserir imaxes

Inserir imaxes de ficheiros

Inserir imaxes da galería co método arrastrar e soltar

Inserir imaxes dixitalizadas

Inserir gráficas de Calc en documentos de texto

Editar obxectos gráficos

Precisamos da súa axuda!