Inserir imaxes

Existen diversas formas de inserir obxectos gráficos en documentos de texto.

Inserir imaxes de ficheiros

Inserir imaxes da galería co método arrastrar e soltar

Inserir imaxes dixitalizadas

Inserir imaxes de LibreOffice Draw ou Impress

Inserir gráficas de Calc en documentos de texto

Precisamos da súa axuda!