Índices que comprenden varios documentos

Existen varias formas de crear un índice que comprenda diversos documentos:

Crear índices

Definir entradas de índice

Actualizar, editar e eliminar índices

Formatado de índices

Editar ou eliminar entradas de índice e de táboa

Crear índices alfabéticos

Índices definidos polo usuario

Crear bibliografías

Precisamos da súa axuda!