Editar ou eliminar entradas de índice e de táboa

As entradas de índice insírense como campos no seu documento. Para ver os campos no seu documento, escolla Ver e garantir que Campo matices é seleccionado.

  1. Coloque o cursor diante da entrada de índice.

  2. Choose Edit - Reference - Index Entry..., and do one of the following:

To cycle through the index entries in your document, click the next or the previous arrows in the Edit Index Entry dialog.

Precisamos da súa axuda!