Sangría de parágrafos

Pode modificar as sangrías do parágrafo actual, de todos os seleccionados ou do Estilo de parágrafo.

tip

Tamén pode Definir recuos usando a regra . Para ver a regra, escolla Ver - Régua .


Positioning indents

As sangrías calcúlanse con respecto ás marxes esquerda e dereita. Se desexa estender o parágrafo dentro da marxe de páxina, introduza un número negativo.

note

To change the measurement units, choose - LibreOffice Writer - General, and then select a new measurement unit in the Settings area.


Os guións son diferentes en relación á dirección de escritura. Por exemplo, mire para o Antes do texto valor de retirada en idiomas de esquerda a dereita. A marxe esquerda do parágrafo recuada en relación á marxe esquerda da páxina. En idiomas da dereita á esquerda, o bordo dereita do parágrafo recuada en relación á marxe dereita da páxina.

Hanging indents

Para un recuar desprazado, introduza un valor positivo paraAntes do texto e un valor negativo para A primeira liña .

The Hanging Indent icon is found in the Paragraph section of the Properties sidebar. Click on this icon to switch the values of Before text and First line. This enables you to toggle a paragraph between an indented first line and a hanging indent.

To create a hanging indent: Enter a first line indent where you want the indent to start, then click the Hanging Indent icon to create the hanging indent.

Hanging Indent Icon

Hanging Indent Icon

The Hanging Indent command can be added as a button to a toolbar, an item in a menu or context menu, or a shortcut key.

Precisamos da súa axuda!