Displaying Hidden Text

Se tes un texto que estaba escondido, definindo unha condición cunha variable, tes varias opcións para mostrar o texto oculto. Realice unha das seguintes:

Axúdenos, por favor!