Definir cores ou imaxes de fondo

Podes establecer unha cor de fondo ou usar un gráfico como un fondo para varios obxectos no LibreOffice Writer.

Para aplicar un plan de fondo aos caracteres do texto

  1. Seleccione os caracteres.

  2. Choose Format - Character.

  3. Click the Highlighting tab, select the background color.

Para aplicar un plan de fondo a un parágrafo

  1. Posicione o cursor no parágrafo ou seleccione varios parágrafos.

  2. Escolla Formato - Parágrafo.

  3. On the Area tab page, select the background color or a background graphic.

tip

Para seleccionar un obxecto no fondo, manteña premida a tecla e prema no obxecto. Tamén pode usar o navegador para seleccionar o obxecto.


Para aplicar un plan de fondo para todo ou parte dunha táboa

  1. Posicione o cursor nunha táboa do documento de texto.

  2. Choose Table - Properties.

  3. No separador Fondo, seleccione a cor ou imaxe de fondo.

  4. Na caixa Para escolla se desexa aplicar a cor ou imaxe á cela actual, á fila ou a toda a táboa. Se selecciona varias celas ou filas antes de abrir a caixa de diálogo, o cambio aplicarase á selección.

tip

Tamén pode usar unha icona para aplicar un plan de fondo para as partes da táboa.


tip

To apply a background color to cells, select the cells and use the Table Cell Background Color button dropdown on the Table toolbar.


tip

To apply a background color to a text paragraph within a cell, place the cursor into the text paragraph and then use the Background Color dropdown button on the Formatting toolbar.


Precisamos da súa axuda!