Disposición de capítulos no Navegador

Pode mover títulos e textos subordinados cara a arriba e cara a abaixo utilizando o Navegador. Tamén pode subir ou baixar niveis de título. Para utilizar este recurso, formate os títulos cun dos estilos predefinidos de parágrafo. Para utilizar un estilo personalizado de parágrafo para un título, escolla Ferramentas - Numeración de capítulos, seleccione o estilo na caixa Estilo de parágrafo e, a seguir, prema dúas veces nun número da lista Niveis.

tip

Para mover con rapidez o cursor a un título, prema dúas veces sobre o título na lista do Navegador.


Para ancorar o Navegador, arrastre a barra de título para o bordo do espazo de traballo. Para desancorar o Navegador, prema dúas veces ao tempo que mantén premida a tecla .

Mover o título cara a arriba ou cara a abaixo

warning

Asegurar que todos os niveis de título son mostradas sobre o Navegador. Por defecto, todos os niveis son mostrados. Vexa os pasos seguintes como cambiar os niveis de títulos que son mostrados.


  1. On the Standard Bar, click the Navigator icon Icon navigator to open the Navigator.

  2. On the Navigator, click the Content Navigation View icon Icon Content Navigation View.

  3. Adopte un dos procedementos seguintes:

  1. Arrastre un título a unha nova posición na lista do Navegador.

  2. Click a heading in the Navigator list, and then click the Promote Chapter Icon promote or Demote Chapter icon Icon demote.

note

Para mover o título sen o texto subordinado, manteña premida a tecla mentres arrastra ou preme as iconas Subir un capítulo ou Baixar un capítulo.


Para subir ou baixar o nivel do título

  1. Seleccione o título na lista Navegador .

  2. Click the Promote Level Icon promote level or Demote Level icon Icon demote level.

Para modificar o número de niveis de títulos mostrados

Click the Heading Levels Shown icon Icon heading levels, and then select a number from the list.

Precisamos da súa axuda!