Posicionamento de obxectos

Pode usar áncoras para situar obxectos, imaxes ou marcos no documento. Os elementos Áncorados permanecen no seu lugar ou móvense ao modificar o documento. Están dispoñíbeis as seguintes opcións de Áncoraxe de obxectos:

Áncoraxe

Efecto

Como carácter

Áncora o elememento seleccionado como un carácter. Se a altura do elemento é maior que o tamaño do tipo de letra, aumenta a altura da liña en que se encontra o elemento.

Para centrar imaxes dunha páxina HTML: Insira as imaxes, ancóreas "como carácter" e, a seguir, centre o parágrafo.

Ao carácter

Áncora o elemento a un carácter.

Ao parágrafo

Áncora o elemento ao parágrafo actual.

Á páxina

Áncora o elemento á páxina actual.

Ao marco

Áncora o elemento ao marco circundante.


Cando insire un obxecto, gráfico ou cadro, unha icona de áncora aparece onde o elemento está Áncorado. Pode colocar un elemento Áncorado arrastrando o elemento a outro lugar. Para cambiar as opcións de Áncoraxe dun elemento, prema co botón dereito no elemento e, a continuación, escolla unha opción no Anchor submenú.

Precisamos da súa axuda!