Inserir cabeceira

Mostra a cabeceira dun documento HTML se as cabeceiras están activadas na lapela Formato - Páxina - Cabeceira.

Precisamos da súa axuda!