Título

Insire como un campo o título especificado nas propiedades do documento. Este campo mostra os datos inseridos no campo Título en Ficheiro - Propiedades - Descrición.

Para acceder a esta orde...

Choose Insert - Field - Title


Se desexa inserir unha propriedade diferente de documento, seleccione Inserir - Campos - Outros... e defina a configuración desexada na caixa de diálogo Campos. A categoría Información do documentocontén todos os campos mostrados nas propiedades.

Precisamos da súa axuda!