Asunto

Insire como campo o asunto especificado nas propiedades do documento. Este campo mostra os datos introducidos no campo Asunto en Ficheiro - Propiedades - Descrición.

Para acceder a esta orde...

Choose Insert - Field - Subject


Se desexa inserir unha propriedade diferente de documento, seleccione Inserir - Campos - Outros... e defina a configuración desexada na caixa de diálogo Campos. A categoría Información do documentocontén todos os campos mostrados nas propiedades.

Precisamos da súa axuda!