Conta de páxinas

Insire como un campo o número total de páxinas do documento.

Para acceder a esta orde...

Choose Insert - Field - Page Count


Se desexa formatar o número de páxina cun estilo de numeración diferente, escolla Inserir - Campo - Máis campos para inserir o campo solicitado e indique a configuración na caixa de diálogo Campo. O formato do campo, inserido coa orde Número de páxina, tamén pode modificarse coa orde Editar - Campo.

Precisamos da súa axuda!