Conta de páxinas

Insire como un campo o número total de páxinas do documento.

Para acceder a esta orde...

Choose Insert - Field - Page Count


The format of the field inserted using the Page Count command can be modified using the Edit - Fields command.

Precisamos da súa axuda!