Números de páxina

Insire o número da páxina actual como campo na posición do cursor. A opción predeterminada é empregar o estilo de carácter Número de páxina.

Para acceder a esta orde...

Choose Insert - Field - Page Number


Se desexa definir un formato diferente ou modificar o número de páxinas, insira un campo en Inserir - Campos - Outro e defina a configuración que desexe na caixa de diálogo Campos. Tamén é posíbel editar un campo inserido coa orde Numeración de páxina en Editar - Campos. Para modificar a numeración de páxina, lea a guía Numeración de páxina.

Precisamos da súa axuda!